Registrering för Bokning


Registrera dig genom att skapa nytt konto om du är här för första gången, annars väljer du logga in och bokar som vanligt.


Coronafree för Intyg


För att ladda ner appen Coronafree för intyg eller för att logga in på hemsidan om du inte kan använda appen använd länken: https://coronafreetest.giddir.com/patient