Villkor/ConditionsPatientens Ansvar/Patient Responsibility 

Det är ditt ansvar som patient att ta reda på vilka bestämmelser som gäller i det land du ska besöka.        Patienten har ett ansvar att kontrollera sitt intyg när det mottas så att alla detaljer stämmer enligt den information du angett vid registrering. ID ska tas med vid besök. Kontrollera intyget i god tid innan avfärd. Vi har ingen verksamhet som är öppen dygnet runt och kan inte svara på samtal eller sms.

Every patient has a responsibility to enquire what the requirements are for your destination. You are also required to make sure that your details on your cert. are correct as details are retrieved from the information you entered upon registration. Identification is required before testing. Please make sure to check your certificate as soon as you receive it in good time before your travel as we are not open 24 hours daily.Avbokningsregler/Conditions of Cancellation 

Behöver du boka om flyget? Inga problem, det hjälper vi dig gärna med. Om du uteblir från ditt besök inom 24 timmar och/eller utan meddelande/avbokning  debiteras du hela avgiften.

If you for some reason need to move your booking it is not a issue and we will gladly help you with this. No-shows and and cancellations within 24 hours of booking will be debited the full amount. Betalning/Payment

Du kan betala direkt när du bokar, med Swish eller med kort.

 Faktura gäller endast företag.

You can pay online upon booking or by secure link with your invoice via email. You can also pay with your debit/credit card at the clinic.Registrering och Samtycke/Registration and Consent 

När ni bokar samtycker ni till att vi behandlar era uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), detta får ni även information om när ni registrerar er. Ni ger då samtycke.

Registrering och bokning sker endast online. Är ni flera som ska testa er måste var och en av er registrera er själva i vårt system. Detta är för att alla uppgifter är korrekt enl. pass samt då vi har dokumentationsskyldighet enligt Patientdatalag (2008:355).

When you register and book appointment with us you will give to us consent to us handling your details according to the Personal Data Act  (1998:204). We are not able to perform testing and diagnosis without it.

Registration and booking is strictly online, if you are a group booking together a registration per person is required. You may not book an appointment for another person with your details. This is to make sure your details are correct and we are obliged to document according to Patient data Act (2008:355).


Har du läst och godkänt villkoren?  Välkommen att boka en tid
Have you read and agreed to the conditions? 

Welcome to book an appointment.

BOKA HÄR/BOOK HERE